Mən Fəxr edirəm ki , Mən Azərbaycanlıyam!!!
Xoş Gəlmisiniz Odlar Yurdu Azərbaycan!

Mədəniyyətimiz

    

Azerigirls.JPG
Azərbaycanlılar
 
Mədəniyyəti

Memarlığı ·Təsviri sənəti ·Kino ·Mətbəxi
Rəqsləri ·Milli geyimləri ·Ədəbiyyatı
KİV ·Musiqisi ·Mifologiya ·Din ·İdman
Teatr ·Туризм

 

 

Azərbaycanın Milli Musiqi Alətləri

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Azərbaycan mədəniyyəti XX əsrdə

XX əsrdə Azərbaycanda faydalı qazıntıların çıxarılması və emal edilməsi ilə bağlı sənayenin müxtəlif sahələri intensiv şəkildə inkişaf edir. Əsrin əvvəlində dünya neftinin yarıdan çoxunu və Rusiya neftinin 95 faizini verməklə Bakı dünyanın neft mərkəzlərindən birinə çevrilmişdi. Mədəni həyatda canlanma hiss edilirdi. Elmin müxtəlif sahələri inkişaf etməyə, qəzet və jurnallar çap olunmağa başladı. Siyasi cəmiyyətlərin, təşkilatların, partiyaların yaradılması demokratik ideyaların inkişafına, azadlıq mübarizəsinin yüksəlişinə zəmin yaradırdı. 1917-ci ildə Rusiyada monarxiyanin süqutu əyalətlərdə azadlıq hərəkatlarının inkişafına əlverişli şərait yaratdı. 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdi və Məmməd Əmin Rəsulzadənin başçılığı altında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan edildi. 23 ay yaşadıqdan sonra bu respublika 1920-ci il aprelin 28-də XI rus ordusunun Bakıya daxil olmasi ilə süqut etdi. 1922-ci il dekabr ayından Azərbaycan dövlət atributlarına malik - konstitusiyalı, bayraqlı, himn və gerbli müttəfiq respublika kimi SSRİ - nin tərkibinə daxil edildi. Xalqın uzun sürən azadlıq hərəkatları və SSRİ-nin dağılması nəticəsində 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bərpa edildi.

XX əsrdə Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında rol oynayan şəxslərdən Cəlil MəmmədquluzadəSabirƏbdürrəhim bəy HaqverdiyevHüseyn CavidNəriman NərimanovCəfər CabbarlıHacı Zeynalabdin TağıyevŞəmsi Əsədullayev,Musa NağıyevMurtuza MuxtarovHüseyn ƏrəblinskiMustafa MərdanovƏli QurbanovƏli ZeynalovSəməd VurğunMikayıl MüşfiqŞıxəli QurbanovZiya Bünyadov və s. göstərmək olar.

Azərbaycan xalqının qədim mədəni irsinin ölməz nümunəsi, Azərbaycan musiqisinin zəngin fəlsəfi təməl üzərində təşəkkül tapmasında əvəzsiz rol oynayan muğamın və Seyid ŞuşinskiXan ŞuşinskiCabbar QaryağdıoğluBülbül kimi muğam ustadlarının, Rəşid BehbudovŞövkət Ələkbərova kimi vokal sənəti nəhənglərinin Azərbaycan mədəniyyətində xüsusi yeri vardır. Bəstəkarlardan Üzeyir HacıbəyovMüslüm MaqomayevAsəf ZeynallıQara QarayevFikrət ƏmirovNiyaziSultan HacıbəyovTofiq QuliyevArif MəlikovCahangir CahangirovSüleyman ƏləsgərovSəid RüstəmovRauf HacıyevAqşin ƏlizadəVasif AdıgözəlovRafiq BabayevQəmbər HüseynliOqtay KazımovEmin Sabitoğlu və s. göstərmək olar.

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol